Signs – they’re everywhere! Funny accidents in Poland (video)

Signs – they’re everywhere! Funny accidents in Poland (video)

FineAuto

After the collision with the tree branches at a height of seven meters a small hatch Suzuki Swift landed in the Church.

The accident happened on the roundabout on the national highway No. 71. The driver for unknown reasons, while not considered the presence of obstacles, and the bed protection, placed inside the centre circle, and instantly turned into a springboard.

The height of the trajectory “swift” at the highest point, according to some estimates, reached seven meters. According to local press, a landing vehicle after a spectacular flight was the fence of a Church located near the intersection.

Prawie puste nie drogi zwalniaj? z odpowiedzialno?ci i przestrzegania przepis?w. #Policjanci wyja?niaj? okoliczno?ci…

Published Policja Wojew?dztwa ??dzkiego Sunday, April 12, 2020

According to local police published the photos, the car can not be restored. The consequences of the accident were so severe that rescuers had to cut the flyers out of the car. However, the 41-year-old driver was alive, though seriously injured: he was sent to the hospital.

//

On recovery, however, the author of an accident is definitely waiting for trouble: police smelled emanating from the driver smell of alcohol. Finally confirm (or disprove, which is unlikely) the fact of the influence of alcohol analysis of blood, which the pilot will do in the hospital.

“Now the roads are almost empty not release you from the obligation to follow the rules,” said the police.

Niebezpieczny wypadek

Policjanci wyja?niaj? okoliczno?zdarzenia ci, do kt?rego dosz?o w niedziel? po godz. 18:00 w miejscowo?ci R?bie?. 41-letni kieruj?cy wjecha? nasyp na ronda i wzbi? si? autem “l?duj?c” posesji na terenie, gdzie uderzy? w zabudowania przyko?cielne. – Zakleszczonego pomogli pojazdu z wyci?gn?? stra?acy. Zosta? przetransportowany do szpitala. Od m??czyzny by?a wyczuwalna wo? alkoholu – informuje Policja Wojew?dztwa ??dzkiego. – Samoch?d osobowy marki Suzuki Swift na rondzie wylecia? w powietrze, ?ci?? sosn?, przelecia? nad pomnikiem Papie?a i zatrzyma? si? budynku na gospodarczym nale??cym do Parafii Zwiastowania Pa?skiego w R?bieniu. Przytomnego kierowc? trzeba by?o wycina? z samochodu – informuje Ochotnicza Stra? Po?arna R?bie?. B?d?cie ostro?ni! #TVA #Wypadek

Published Telewizja Aleksandr?w ??dzki Sunday, April 12, 2020

News tags
Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *